Monthly Archives: Tháng Mười Một 2015

Ý nghĩa của việc đúc tượng Phật bằng đồng

Thể hiện sự tư tưởng tín ngưỡng Việc đúc tượng phật bằng đồng thể hiện lòng tôn kính thờ cúng của con người với thần linh, với một thế giới siêu nhiên luôn bên cạnh để bảo vệ cho cuộc sống con người. Các bức tượng đồng được đúc thường là: tượng phật a di […]