Monthly Archives: Tháng Tám 2013

Ý nghĩa của tranh đồng mừng thọ

Mừng thọ là nét đẹp văn hóa truyền thống thể hiện sự kính già, trọng lão của thế hệ trẻ đối với các bậc cao niên. Trong dịp lễ mừng thọ không thể thiếu được những món quà mà con cháu muốn gửi tặng ông bà, cha mẹ. Những bức tranh đồng mừng thọ chính […]